Web Hosting
HISTORIJA KONTAKTNIH SOČIVA
(1500-1900 g.)


-1508.Leonardo da Vinci
Osnovna saznanja o shemi oka
Otvorena staklena kugla punjena tekućinom


-1637.Rene´Descartes du Perron
Opisao cevčicu punjenu tekućinom koja deluje kao optičko sredstvo


-1854.H.von Helmholtz
Helmholtz definiše površinu rožnjače kao približno eliptićnu

-1882.Placido
Razvija placido-ploču u svrhu prepoznavanja oblika i astigmatizma rožnjače

-1886.X. Galezowsky
Želatinski-listići (papirići)kao zaštita na rani/ožiljku na rožnjači nakon operacije katarakte (Cataracta)


-1888.August Fick / Zürich
Počeo koristiti staklene „čašice“ za keratokonus
Oblik cašice po obliku oka preminule osobe (kadaver)
Kontaktne naočari je preveo na engleski kao: Contact lens
Patentira kontaktno sočivo
Službeni izumitelj


-1888.Eugen Kalt / Paris
Staklene cašice za keratokonus
„Pritisni zavoj“ protiv keratokonusa
Modelisanje oblika rožnjače
Slaba podnošljivost


-1889.August Müller
Korekcija lične kratkovidnosti (Myopie)od -14.00 dpt
Sočiva mu je brusio Otto Himmler u Berlinu
Max. podnošljivost nošenja 1/2 ćasa
Posledice: edem, cirkularna (prokrvljenost) - injekcija
Prva optička korekcija sa kontaktnim sočivima